Bezpieczeństwo

Zgłoś niepożądane działanie

W przypadku podejrzenia wystąpienia działania niepożądanego po zastosowaniu produktu leczniczego weterynaryjnego firmy Biofaktor Sp. z o.o. prosimy je niezwłocznie zgłosić do Działu Monitorowania Bezpieczeństwa.

Telefonicznie - całodobowo
Pisemnie na adres

Biofaktor Sp. z o.o.
al. KEN 55/28,
02-797 Warszawa

Drogą elektroniczną

Zaloguj się